• Tunalı Hilmi Caddesi 110/18
    Kavaklıdere Ankara TÜRKİYE

  • Tel: +90 312 467 33 14
    Fax: +90 312 427 15 67

  •   

Başarılı ve büyüme potansiyeli olan bir Şirket için Halka Arz (IPO), hızlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatı yaratabileceği gibi, yaratılan Şirket değerinin nakde dönüşüm- içinde ortaklara olanaklar sunabilir.

Uzun ve biraz karmaşık bir süreç olan Halka Arz, her şeyden önce dikkatle ele alınması gereken stratejik bir plandır.

blog

POTANSİYEL İHTİYAÇLARINIZ


Şirketinizin hisselerine yatırım yapmak yatırımcılara cazip gelir mi?

Şirketiniz halka arza hazır mı?

Şirketinizin olası halka arz değeri nedir?

Halka arzın şirket üzerinde ne gibi etkileri vardır?

Halka arz süreci nasıl işler?

Halka arz/kotasyon şartları nelerdir?

Başka alternatif sermaye yaratma kaynakları var mıdır?

blog

NASIL YARDIMCI OLURUZ


Şirketin halka arzı için ilk değerlendirme,

Şirkete halka arz süreci ile ilgili stratejik önerilerde bulunma,

Şirketle ilgili tanıtım belgesini hazırlama ve lider aracı kurum seçilmesine yardımcı olma,

Olası halka arz değerinin, koşullarının ve zamanlanmasının belirlenmesi ile ilgili önerilerde bulunma ve destek olma,

Halka arz sürecinde lider aracı kurum, konsorsiyum üyeleri ve diğer ilgili kurumları koordine etme,