• Tunalı Hilmi Caddesi 110/18
    Kavaklıdere Ankara TÜRKİYE

  • Tel: +90 312 467 33 14
    Fax: +90 312 427 15 67

  •   

Üst yönetimler, şirket veya projeleri için uzun vadeli operasyonel planlar hazırlarken, yaptıkları varsayımların finansal tablolar üzerindeki olası etkilerini doğru modellemek konusunda sıkıntı yaşayabilmektedirler.

Bu doğru simülasyon modelini oluşturmak için yapılan Finansal Modellemenin hedefi, hem üst yönetime stratejik kararlar almalarında ve hem de finansal kurumların projeyi/ şirketi anlamalarında yardımcı olmaktır.

blog

SUNULAN HİZMETLER


Finansal Modelleme;
İş planında belirtilen tüm unsurları doğru bir şekilde işleyerek gelir tablosu, nakit akımı, bilanço gibi gerekli çıktıları sunabilen finansal modellerin tasarlanması ve oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İş Planı;
on yaratma amaçlı herhangi bir girişim, her zaman bir iş planının ortaya konulmasını gerektirecektir. Dolayısıyla hazırlanan iş planlarını incelerken veya iş planlarını yeniden oluştururken ticari ve sektörel deneyimler, teknik becerilerle birleştirilerek hizmet verilmektedir.

Fizibilite ;
Bir fizibilite çalışmasının güvenilirliği, bu çalışmada kullanılan iş planının, planlanan yatırımı doğru bir şekilde yansıtabilme becerisi ile doğrudan ilişkilidir. İş planlarının hazırlanmamış veya yetersiz olması durumunda, iş planlarının yeniden oluşturulması da söz konusu olmaktadır.