• Tunalı Hilmi Caddesi 110/18
    Kavaklıdere Ankara TÜRKİYE

  • Tel: +90 312 467 33 14
    Fax: +90 312 427 15 67

  •   

Değerleme, şirket birleşmesi, satın alınması veya satılması, halka arz, yeni yatırımlar, bazı pazarlardan çekilmek, yeni ürün grupları geliştirmek gibi stratejik önemde kararlar alırken bu kararların yaratacağı ilave değerin hesaplanmasını içeren bir çalışmadır.

Bize göre şirket değerleme hem bilimsel hem de sanatsal boyutu olan bir uygulamadır. Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmamızın kapsamı içerisindedir.

blog

POTANSİYEL İHTİYAÇLARINIZ


Bir yatırımcı için benim şirketimin, benim için hedef bir şirketin değeri nedir?

Şirketimin değerini etkileyen temel unsurlar nelerdir? Şirketimin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısı nedir?

Şirketimin değerini nasıl artırabilirim?

Bir yatırım projesinin karlılığını nasıl ölçebilirim?

blog

NASIL YARDIMCI OLURUZ


Alacağınız stratejik kararların şirket değeri üzerindeki etkilerini analiz ederek, doğru kararlar almanızda destek olunması,

Hedefleriniz doğrultusunda, şirketinizin büyüme stratejilerinin belirlenmesinde sizlere destek olunması,

Finansal ve operasyonel fırsatlar analiz edilerek karar alma süreçlerinizin etkin hale gelmesine destek olunması,