• Tunalı Hilmi Caddesi 110/18
    Kavaklıdere Ankara TÜRKİYE

  • Tel: +90 312 467 33 14
    Fax: +90 312 427 15 67

  •   

Bu kapsamda sunulan hizmetler, şirket değerini ve borçlanma kapasitesini olumsuz etkileyecek olan, karmaşık finansal sorunların çözümlenmesine yardımcı olmaktadır.

Ortaklar, borç veren kuruluşlar ve yönetimin kademesindeki kişilerle birlikte çalışarak; şirketin nakit akışını, karlılığını ve bilançosunun değerini artıracak finansal yeniden yapılandırma faaliyetlerini planlamakta ve sunmaktayız.

blog

POTANSİYEL İHTİYAÇLARINIZ


Faaliyet karlılığını artırmak için mevcut borç-sermaye oranını (finansal kaldıraç) değiştirmek istiyorsanız,

Mevcut kredilerinizi daha iyi şartlarda (maliyet, vade vb.) yeni kredilerle finanse etmek istiyorsanız,

Mevcut borçların vade ve maliyet yapısı ile faaliyet karlılığı veya nakit akımları arasındaki uyumsuzluğu gidermek istiyorsanız,

Yeni büyüme stratejileri veya yatırımlar için ek finansmana (borç/özsermaye) ihtiyaç duyuyorsanız,

blog

NASIL YARDIMCI OLURUZ


Mevcut finansal yapının analizi ve yapılandırma hizmetlerini içeren finansal modelin sunulması,

Bu modelde öngörülen finansman ihtiyaçlarını sağlayacak çeşitli finansal kuruluşların belirlenmesi, bu kuruluşlara şirketin ve yatırımlarının tanıtılması,

Uygun koşullarda yeniden borçlanmayı kolaylaştırmak amacıyla finansal yeniden yapılandırma (sözleşme koşullarının müzakeresi, kaldıraç oranının iyileştirilmesi, yeniden finansman vb) sürecine destek olunması.